ПРАВОВИЙ РЕЖИМ АДМІНІСТРАТИВНО-ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМ МАЙНОМ

Abstract

У статті на підставі методології комплексного системного аналізу правових явищ розглянуто правовий режим адміністративно-договірного регулювання управління публічним майном. Охарактеризовано поняття публічної власності та публічного майна. Розглянуто теоретичні підходи до визначення поняття юридична особа публічного права та адміністративного договору управління публічним майном. Зазначено, що правову основу адміністративно-договірного регулювання у сфері управління публічним майном складають акти власне адміністративного законодавства, акти комплексного регулювання та іншої галузевої приналежності. Правові акти, що становлять правову основу адміністративного договору у сфері управління публічним майном, не мають належної систематизації. Відсутність систематизації обумовлено рядом чинників, у тому числі, загальним станом доктрини адміністративного договору та тенденціями розвитку законодавства, що виражаються в поступовому відокремленні і автономізації від предмета адміністративно-правового регулювання певних відносин, які виражають публічний інтерес і можуть бути опосередковані адміністративним договором.

На сьогоднішній день можливість адміністративно-договірного регулювання розглядається за залишковим принципом, за винятком ситуацій, коли висновок адміністративного договору є обов’язковим. У контексті підвищення ефективності державного управління та реалізації Угоди про асоціацію України і Європейського Союзу доцільно обрати напрям консолідації законодавства про адміністративний договір з метою формування відповідного спеціалізованого регулювання управління публічним майном. Зазначене має практичне значення для реалізації ефективного управління публічними майном об’єднаних територіальних громад.

Published
2021-10-21
How to Cite
Ковалів, М., Єсімов, С., & Курочка, М. І. (2021). ПРАВОВИЙ РЕЖИМ АДМІНІСТРАТИВНО-ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМ МАЙНОМ. Scientific Notes of Lviv University of Business and Law, 28, 4-10. Retrieved from https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/379
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)