СПРОЩЕННЯ СУДОВИХ ПРОЦЕДУР ТА СКОРОЧЕННЯ СУДОВИХ ВИТРАТ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ПРАВОСУДДЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Keywords: judicial reform, access to justice, simplification of judicial procedures, reduction of court costs.

Abstract

The article deals with the simplification of court procedures and the reduction of court costs as interconnected elements of the accessibility of justice, which directly affect the effectiveness of ensuring the right to a fair trial. It is proved that the strengthening of law-making and law-enforcement work in these areas will help to improve the guarantees of ensuring the right to a fair trial at the present stage.

References

Ткачук О. Сучасні проблеми і напрямки спрощення судових процедур у цивільному судочинстві України / О. Ткачук // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 5. – С. 19-24

Лопанчук Ю. Скорочена процедура судового слідства за чинним КПК України: суть, мета та умови застосування Електронний ресурс / Лопанчук Ю. // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Політика в сфері боротьби зі злочинністю: актуальні проблеми сьогодення» (25-26 лютого 2011 року, м. Івано-Франківськ). – Режим доступу http://eprints.oa.edu.ua/755/1/Lopanchuk.pdf

Власова Г. П. Спрощення кримінального провадження на прикладі окремих європейських країн: досвід, практика застосування / Г. П. Власова // Публічне право. – 2013. – № 3. – С. 96-102

Сливич І. І. Прискорені та спрощені провадження в кримінальному судочинстві України: визначення та доцільність застосування / І. І. Сливич // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. – 2015. – Вип. 31(3). – С. 97-100.

Бобрик В. Перспективи спрощення в Україні судового розгляду цивільних і господарських справ із невеликою ціною позову в контексті європейського досвіду / В. Бобрик // Підприємництво, господарство і право. –2015г. N 3 – С.11-15

Кондрат’єва Л.А. Судові витрати в цивільному процесі / Кондрат’єва Л.А, Прокопюк А.Л. // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2011. – Випуск 597. – С. 74 – 78

Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 10 від 17 жовтня 2014 року «Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах» Електронний ресурс. – Режим доступу http://kr.te.court.gov.ua/userfiles/PPVSSU_10_17_10_14.pdf

Коваленко Т. С. Сутність та функції судових витрат у господарському процесі / Т. С. Коваленко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. – 2013. – № 1062, вип. 14. – С. 201-203

Published
2018-07-21
How to Cite
Сопільник, Р. Л. (2018). СПРОЩЕННЯ СУДОВИХ ПРОЦЕДУР ТА СКОРОЧЕННЯ СУДОВИХ ВИТРАТ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ПРАВОСУДДЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. Scientific Notes of Lviv University of Business and Law, 18, 68-71. Retrieved from https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/38