ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО І ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Keywords: National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, State Financial Monitoring Service of Ukraine, cooperation of government bodies, corruption crimes, counteraction to corruption, foreign experience of functioning of specialized anti-corruption bodies, reforming anti-corruption bodies.

Abstract

To date, in the context of improving the anti-corruption legislation of Ukraine, the urgent need is to radically reform the specialized anti-corruption body of Ukraine and its interactions with other public authorities to create an effective mechanism for combating corruption. The article analyzes the theoretical and practical significance of the term «interaction»; it is proposed to reform the specialized anti-corruption body by involving other specialized agencies whose cooperation can increase the level of disclosure of corruption with corruption component, the features of interaction between the bodies of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine and the State Financial Monitoring Service Ukraine within the framework of the anti-corruption program of Ukraine, effectiveness has been identified the coordination of these bodies in the fight against corruption, the main authorities of the bodies in overcoming corruption, the main directions of improving the interaction between these bodies are proposed, the concept of state financial monitoring is outlined, noted the foreign experience of the functioning of specialized anti-corruption bodies, analyzed the possibility of attracting foreign experience in the fight against corruption crimes.

Creation of an effective mechanism for combating corruption can be carried out by reforming the specialized anti-corruption body of Ukraine and improving its interrelations with other state authorities, in particular with the State Financial Monitoring Service. In close co-operation, the bodies of NABU and SCFM should deal with the detection of corruption financial schemes and fraud, prevent the detection of corruption financial schemes and fraud, prevent the removal of funds from the offshore and signs of political corruption at higher levels of government, regardless of the status of a person in society and the degree of their influence.

References

Борець М. В. Повноваження Державної служби фінансового моніторингу України / М. В. Борець // Форум права. – 2014. – № 3. – С. 22-28.

Заброда Д. Г. Поняття взаємодії суб’єктів боротьби з корупцією: адміністративно-правовий аспект / Д. Г. Заброда // Економічні злочини: попередження і боротьба з ними / за ред. А. І. Комарової, М. О. Потебенька, В. П. Пустовойтенка та ін. – К. : Оксамит, 2001. – Том 25. – С. 149–153.

Кури Х. Проблема коррупции в Германии / Х. Кури // Криминология. Вчера, сегодня, завтра. – 2011. – № 23. – С. 52–60

Новий тлумачний словник української мови: У 3–х т. – 2 вид. – Т. 1. – К.: Аконіт, 2003. – 926 с.

Новіков О. Світовий досвід функціонування спеціалізованих антикорупційних органів / О. Новіков // Збірник наукових праць «Ефективність державного управління». – 2015. – Вип. 43. – С. 52-57.

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/1702-18.

Про затвердження Порядку взаємодії Державної служби фінансового моніторингу України : Наказ Міністерства фінансів України від 07.12.2016 № 1062/353 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/z1729-16.

Про національне антикорупційне бюро України : Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1698-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1698-18.

Про Положення про Державну фінансову інспекцію України : Указ Президента України від 23 квітня 2011 року № 499/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/499/2011.

Скомаров О. Принципи діяльності Національного антикорупційного бюро України / О. Скомаров // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2016. – № 3. – С. 222-229.

Стельмах О. Боротьба з корупцією: досвід Сінгапуру і Грузії / О. Стельмах // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ar25.org/article/b orotba-z- korupciyeyu-dosvidsingapuru-i-gruziyi.html.

Шинкаренко Н. В. Національне антикорупційне бюро України як суб’єкт запобігання корупції / Н. В. Шинкаренко // Прикарпатський юридичний вісник. – 2016. – Вип. 2 (11). – С. 74-77.

Published
2018-12-12
How to Cite
Бухтіарова, А. Г., & Крамаренко, К. І. (2018). ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО І ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ. Scientific Notes of Lviv University of Business and Law, 19, 31-35. Retrieved from https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/44