ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ АДВОКАТА

Keywords: advocacy, professional lawyer's rights, European integration, organizational and legal support.

Abstract

The problem of organizational and legal provision of professional lawyer's rights becomes particularly relevant in connection with the unceasing movement of Ukraine towards the establishment and implementation of European standards for the protection of human rights and the Eurointegrational nature of the development of the domestic legal system in general and advocacy in particular. The purpose of the article is to justify ways to improve the organizational and legal provision of professional rights of a lawyer . The article deals with the content and actual aspects of the organizational and legal provision of professional lawyer's rights. The terminological aspects of the concept of "professional rights of a lawyer" are emphasized. Regulation of the volume and manner of exercising the professional rights of a lawyer is carried out within the constitutional, judicial, procedural branches. To understand the concept of "professional rights of a lawyer", the law emphasizes the elements of "action", "the purpose of action" (due execution of the contract on the provision of legal aid), as well as "restriction" (prohibition by law, rules of ethics of the advocate and the contract on the provision of legal aid) . It is advisable, in the context of the constraint element, to draw attention to the restriction of abuse of professional rights. In the context of the organizational and legal provision of the professional rights of a lawyer, the consolidation of the efforts of the advocacy community within the framework of projects of public organizations becomes of great importance.

In general, subject to sufficient regulatory and legal regulation of the professional rights of a lawyer, it is necessary to continue work on improving the organizational and legal support for their implementation.

 Some issues of the development of normative and legal regulation of professional rights of a lawyer in the context of European integration of Ukraine are considered. The necessity of improving the mechanisms of protection of professional rights of lawyers is emphasized.

References

Лубяна К. А. Проблеми реалізації прав адвоката / К. А. Лубяна // Цивілістична процесуальна думка. – 2016. – № 4. – С. 69-73

Боряк Г. Професійні права адвоката. URL: http://unba.org.ua/publications/2356-profesijni-prava-advokata.html. (дата доступу 05.04.2018)

Вільчик Т. Б. Конституційно-правовий статус адвокатури України / Т. Б. Вільчик. // Теорія і практика правознавства. – 2015. – Вип. 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2015_2_6

Грабовський Ю. Л. Адвокатський запит як засіб отримання адвокатської інформації / Ю. Л. Грабовський // Інформація і право. – 2015. – № 2. – С. 32-38

Жукорська Я. М. Правове регулювання діяльності адвоката в Європейському Союзі на наднаціональному рівні / Я. М. Жукорська // Право і суспільство. – 2014. – № 5.2. – С. 3-6

Гловюк І. В. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення та недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування / І. В. Гловюк, С. В. Андрусенко // Південноукраїнський правничий часопис. – 2014. – № 4. – С. 239-243

Кравченко М. В. Договір про надання правової допомоги як правова конструкція / М. В. Кравченко // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2015. – № 1. – С. 86-91

Іванцова А. В. Міжнародно-правовий захист прав адвокатів / А. В. Іванцова // Адвокат. – 2011. – № 12. – С. 27-29.

Меєрович Н. А. Щодо адміністративно-правового статусу адвоката / Н. А. Меєрович // Форум права. – 2013. – № 3. – С. 372–375

Постанова Вищого господарського суду України від 7 вересня 2006 р. № 31/518. URL: http://www.arbitr.gov.ua/docs/28_1367503.html (дата доступу 05.04.2018)

Ініціативна група із захисту прав адвокатів https://uba.ua/ukr/projects/50/

Published
2018-12-12
How to Cite
Сопільник, Л. І. (2018). ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ АДВОКАТА. Scientific Notes of Lviv University of Business and Law, 19, 139-143. Retrieved from https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/62