ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Keywords: public administration, subject public administration, procedures of public administration, intellectual property, sphere of intellectual property

Abstract

Ukraine proclaimed one of the strategic directions of its foreign economic policy integration into the European Union, therefore accelerating the adaptation of domestic management procedures to the relevant procedures of the EU becomes of particular importance. The peculiarity of procedures of public administration in the field of intellectual property in the countries of the European Union is considered. The conceptual foundations of the establishment of procedures for public administration in the field of intellectual property in the countries of the European Union are discussed. The pluralism of approaches to the definition of procedures for public administration in the field of intellectual property in the countries of the European Union is considered. The process of improving the procedures of public administration in the field of intellectual property in the countries of the European Union is analyzed. The normative and legal basis of procedures of public administration in the field of intellectual property in the countries of the European Union is presented. An analysis of the acts of the European Court of Justice regarding public administration in the field of intellectual property has been made. In the EU law system, as compared with such leading branches of EU law as customs, institutional, competition law, the formation of the intellectual property right as a special field of law is still under way. Therefore, the study of the peculiarities of public administration in the field of intellectual property in the EU countries allows us to identify and outline the immediate prospects for the further development of domestic public administration procedures in this area. The conclusion is made about the relevance of the research on the problems of public administration in the field of intellectual property in the countries of the European Union.

References

Стрельцов В. Ю. Вплив ціннісної системи Європейського Союзу на системи публічного адміністрування країн-сусідів / В. Ю. Стрельцов // Публічне управління: теорія та практика. – 2014. – Вип. 4. – С. 227-231.

Мазуренко C. В. Правове регулювання інтелектуальної власності в Європейському Союзі / C. В. Мазуренко, Р. Є. Еннан // Актуальні проблеми держави і права. – 2006. – Вип. 27. – С. 378-384.

Стадник О. І. Реалізація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у сфері інтелектуальної власності / О. І. Стадник // Молодий вчений. – 2016. – № 3. – С. 206-211.

Хрідочкін А. В. Адміністративно-правові заходи управління винахідницькою діяльністю : досвід зарубіжних країни / А. В. Хрідочкін, П. В.Макушев // Право і суспільство. – 2014. – № 5. – С. 135–141.

Еннан Р. Є. Правова охорона інтелектуальної власності в Європейському союзі : передумови формування, сучасний стан, тенденції розвитку / Р. Є. Еннан // Часопис цивілістики. – 2012. – Вип. 13. – С. 110-119.

Овечкіна О. С. Гармонізація національного законодавства із правом Європейського союзу у сфері інтелектуальної власності / О. С. Овечкіна // Право.uа. – 2017. – № 2. – С. 35-41.

Филь С. П. Захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні України в аспекті гармонізації митного законодавства до норм Європейського Союзу / С. П. Филь // Наука і правоохоро- на. – 2016. – № 3. – С. 292-298.

Хрідочкін А. В. Право Європейського Союзу : підручник. – 2-ге видання / А. В. Хрідочкін, П. В. Макушев, О. В. Леонова. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – 448 с.

Чибісов Д. Гармонізація положень Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі / Д. Чибісов // Evropsky politicky a pravni diskurz. – 2016. – Vol. 3, Iss. 6. – С. 40-49.

Пунда О. О. Митне забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності: досвід Європейського Союзу / О. О. Пунда, Е. С. Молдован, В. П. Жданова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – 2014. – Вип. 9-2(1). – С. 111-114.

Капіца Ю. М. Розвиток цивільно-правових способів захисту прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі / Ю. М. Капіца // Приватне право і підприємництво. – 2014. – Вип. 13. – С. 186-190.

Закусило Р. В. Технічні та правові аспекти інтелектуальної власності в Україні у контексті євроінтеграційних процесів / Р. В. Закусило // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 2. – С. 102-106.

Published
2018-12-12
How to Cite
Хрідочкін, А. В. (2018). ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. Scientific Notes of Lviv University of Business and Law, 19, 251-256. Retrieved from https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/83