[1]
Новіков, В. 2019. СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СВОБОДУ СОВІСТІ В УКРАЇНІ. Scientific notes of Lviv University of Business and Law. 22, (Sep. 2019), 81-85.