[1]
Забзалюк, Д. 2020. ҐЕНЕЗА НАУКОВОГО БАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ «ПРАВОВА СВІДОМІСТЬ». Scientific notes of Lviv University of Business and Law. 24, (Mar. 2020), 111-118.