[1]
Малашко, О. 2020. ОКРЕМІ ЗАСАДНИЧІ КАТЕГОРІІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ТРАКТУВАННЯ. Scientific notes of Lviv University of Business and Law. 25, (Dec. 2020), 187-192.