[1]
Кайдрович, Х. 2021. СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК УПРАВЛІНСЬКИЙ ПРОЦЕС СФЕРИ ПОСЛУГ. Scientific notes of Lviv University of Business and Law. 28, (Mar. 2021), 82-87.