[1]
Петрик, І. 2021. ВНУТРІШНІЙ МАРКЕТИНГ ГОТЕЛІВ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СЕРЕДОВИЩЕ. Scientific notes of Lviv University of Business and Law. 29, (Jun. 2021), 77-80.