[1]
Плукар, Л. 2021. МЕХАНІЗМИ ПІДТРИМАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НА МАКРОРІВНІ. Scientific notes of Lviv University of Business and Law. 28, (Mar. 2021), 284-290.