ЗАБЗАЛЮК, Д. ҐЕНЕЗА НАУКОВОГО БАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ «ПРАВОВА СВІДОМІСТЬ». Scientific notes of Lviv University of Business and Law, v. 24, p. 111-118, 30 mar. 2020.