ПЕТРИК, І. ВНУТРІШНІЙ МАРКЕТИНГ ГОТЕЛІВ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СЕРЕДОВИЩЕ. Scientific notes of Lviv University of Business and Law, v. 29, p. 77-80, 30 jun. 2021.