ПЛУКАР, Л. МЕХАНІЗМИ ПІДТРИМАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НА МАКРОРІВНІ. Scientific notes of Lviv University of Business and Law, v. 28, p. 284-290, 30 mar. 2021.